Home » Tin tức » Góc thư giãn

BA VẠN ANH HÙNG

THUrsday - 20/03/2014 09:36
Nguyễn Công Trứ

Nguyễn Công Trứ

Ba vạn anh hùng đè xuống dưới/Chín lần thiên tử đội lên trên
Nguyễn Công Trứ (1778 – 1858), t