Home » Tin tức » Góc thư giãn

Dự thảo di chúc lần thứ 9

THUrsday - 23/11/2017 05:32
Bài của tác giả Văn ThùyVài mươi năm nữa bố đi
Thuận theo cung số tử vi của Trời
Rủi ro sống mãi, thì thôi
May mà tắc tử, nghe lời bố đây:

 - Cấm mâm cao với cỗ đầy
Nói thôi, chứ của nhà này đâu ra
Tăng mếu máo, giảm rên la
Chết dân cũng kín như là chết vua
Sinh thời bố khỏe bông đùa
Tang gia phải mếu, chẳng thua đứa nào
Những bài đăng báo tầm phào
Cắt làm bùa sớ ồn aò yểm ma
Bố nhiều thi hữu gần xa
Nhắn tin bày vẽ vòng hoa làm gì
Phúng thì dấm dúi phong bì
Vấn đề ruột có lì xì nặng không
Cúng gà con, chớ vặt lông
Thắp hương xong, lại nhốt lồng mà nuôi
Bát âm thuê nửa phường thôi
Tăng cường các sét hợp thời chứ sao
Bạn bè khối chú chức cao
Kê gạch chân ghế tính sao cho vừa
Đồng môn chết hụt năm xưa
Mời ngồi chiếu giữa nửa thưa, nửa dày
Dỏng tai nghe dặn câu này
Xác ma đừng có tô mày vẽ râu
Điếu văn bố cóp đã lâu
Đọc nguyên bản vẽ mấy câu nhì nhằng

Thơ tình tán gái lăng nhăng
Con trưng kheo khéo để làng
... khỏi ghen!
Bố từ thơ thẩn ngoi lên
Lại từ thơ xuống nằm quên cõi đời
Sau khi nèn bố chặt rồi
Đặt bia nhớ khắc mấy lời vu vơ
Đây, sổ đỏ của xương thơ
Sinh giỡn lục bát, tử đùa thất ngôn
Giời đày dại quá hóa khôn
Người hành dương quá phải luồn trong âm.
VT

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh