Home » Tin tức » Mỹ thuật

LỄ HỘI CHÙA THẦY

THUrsday - 11/12/2014 11:16

LỄ HỘI CHÙA THẦY; tranh sơn mài của Lê Sỹ Thăng; kích thước: 1,2mX2,4m
Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Văn Cường - 23/09/2015 19:57
THẮNG CẢNH SÀI SƠN

Gái muộn chồng trông hang Cắc Cớ
Trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy *
Sư Từ Đạo Hạnh thiền nơi ấy
Đế Lý Thần Tông ngự chốn này
Thánh Hóa siêu hình Tiên gặp Phật
Long Trì ảo ảnh nước lồng mây
Sài Sơn quyến rũ nhiều du khách
Thắng cảnh mê hồn dạ đắm say.

Thắng cảnh mê hồn dạ đắm say
Thi đàn rộn rã tiếng thơ bay
Người ham trải mộng cùng sông núi
Kẻ thích ru tình với cỏ cây
Xướng họa câu vần tâm khấp khởi
Giao lưu bạn hữu trí vui vầy
Tao nhân mặc khách duyên kỳ ngộ
Mắt sáng môi cười nắm chặt tay.

(*) Phỏng theo Ca dao
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh