Home » Tin tức » Nhân vật - Sự kiện

Ra mắt bộ sách “Hồ Chí Minh với Văn nghệ sĩ - Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh”

SUNday - 26/10/2014 21:48
Sáng 22-10, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt và giới thiệu bộ sách “Hồ Chí Minh với Văn nghệ sĩ - Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh”. Đây là công trình tập hợp đầy đủ nhất các tác phẩm văn học nghệ thuật viết về Hồ Chí Minh và các tác phẩm văn học nghệ thuật của Bác (bao gồm: Nhật kí trong tù, thơ Chữ Hán, thơ chúc Tết, các tác phẩm văn xuôi ngắn).
Bộ sách quý "Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh".

Bộ sách quý "Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh".

Bộ sách “Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh” gồm 11 tập với 4 phần chính: Phần 1 “Hồ Chí Minh trong trái tim văn nghệ sĩ Việt Nam”; phần 2 “Hồ Chí Minh trong trái tim văn nghệ sĩ thế giới”; phần 3 “Hồ Chí Minh - Tư tưởng và tác phẩm văn học nghệ thuật”; phần 4 “Tác phẩm văn học nghệ thuật về Hồ Chí Minh”.

Đây là bộ sách được sưu tầm, tuyển chọn từ nguồn tư liệu khá phong phú các tác phẩm văn học, nghệ thuật viết về Bác cả trong và ngoài nước, các sáng tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các sáng tác của văn nghệ sĩ trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đây là công trình tập hợp đầy đủ nhất các tác phẩm văn học nghệ thuật viết về Hồ Chí Minh và các tác phẩm văn học nghệ thuật của Bác (bao gồm: Nhật kí trong tù, thơ Chữ Hán, thơ chúc Tết, các tác phẩm văn xuôi ngắn).

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện lãnh đạo Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã trao tặng bộ sách “Hồ Chí Minh với Văn nghệ sĩ - Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh” cho 5 đơn vị tiếp nhận là: Bảo tàng Hồ Chí Minh; Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; Bộ Tư lệnh BĐBP; Ban Thanh niên Quân đội và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.


Ông Nguyễn Thế Kỷ (ngoài cùng bên phải), Phó Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng sách cho Bảo tàng Hồ Chí Minh và Khu di tích Hồ Chủ tịch.

Trước đó, 3 tập sách xuất bản đầu tiên đã được gửi tặng cho các đơn vị BĐBP, Hải quân, Hội Phật giáo Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, các thư viện, trường học trong cả nước. 3 tập sách này đã được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng thưởng Tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Nhà thơ Trần Quang Quý, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn cho biết: "Bộ sách cũng nhằm hướng đến đông đảo công chúng, bạn đọc rộng rãi của cả nước, đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo nhằm thấy được truyền thống Cách mạng, vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà văn hóa, lãnh tụ cách mạng kiệt xuất trong chỉ đạo đường lối văn hóa văn nghệ Việt Nam cũng như động viên đội ngũ những nhà sáng tác văn nghệ đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước".

Lê Hà- Thu Hương
Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh