Home » Tin tức » QUỸ HỖ TRỢ VĂN CHƯƠNG VÀ CUỘC SỐNG

Các cháu hồ hởi nhận những chiếc áo ấm còn thơm phức.

MANG YÊU THƯƠNG ĐẾN VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC SAN SẢ HỒ

Ngày 15/9/2015, Quỹ hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống thuộc Công ty TNHH Du lịch Thương mại Cường Thịnh, Sơn Tây, Hà Nội chủ trì chương trình mang yêu thương đến với trường tiểu học San Sả Hồ, phân hiệu Sín Chải, Sa Pa, Lào Cai. Bao gồm 350 chiếc áo ấm và 181 chiếc chăn phao. Tổng chi cho Chương trình khoảng trên 50.000.000 đ (Năm mươi triệu đồng)

Bìa tập "Xứ Đoài Văn"

NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

NGUYỄN THƯỢNG HIỀN (1868 - 1925) Nguyễn Thượng Hiền tên tự Đình Thần, sau khi xuất dương đổi là Đỉnh Nam, hiệu Mai Sơn. Người xã Liên Bạt, huyện Sơn Lãng (nay là Ứng Hòa) tỉnh Hà Tây. Năm hai mươi lăm tuổi, ông đỗ Hoàng giáp nhưng không chịu ra làm quan với triều đình Đồng Khánh, về ở ẩn tại vùng Thanh Hóa. Sau đó, ông bị gọi ra nhận chức Toản tu quốc sử, rồi Đốc học Nam Định. Nhưng đến năm 1907, sau khi bố chết, ông bỏ quan xuất dương dấn thân vào phong trào Đông du. Tác phẩm gồm: Hạc thư ngâm biên, Hát Đông thư dị, Nam Chi tập, Mai Sơn hợp toản thi thập, Mai Sơn ngâm thảo và nhiều thơ văn tuyên truyền cho phong trào yêu nước cách mạng đầu thế kỷ XX.

Bìa tập "Xứ Đoài Thơ"

LÝ TỬ TẤN

LÝ TỬ TẤN (1378 – 1454) Tự là Tử Tấn, hiệu Chuyến Am, người làng Triều Đông, xưa là huyện Thượng Phúc, nay thuộc xã Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nội. Đỗ Thái học sinh cùng khoa với Nguyễn Trãi (1400). Khi Lê Lợi khởi nghĩa ở Thanh Hóa, ông đến yết kiến, được Lê Lợi giao giữ chức Văn cáo. Làm quan trải các chức Thông phụng đại phu, Hành khiển Bắc đạo, Thừa chỉ Viện Hàn lâm, vào hầu giảng ở Tòa Kinh diên. Tác phẩm: Có Chuyết Am thi tập, đã mất, hiện còn 5 bài phú chép trong Quần hiền phú tập và 73 bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục. Các bài thơ chọn dưới đây rút từ Toàn Việt thi lục (số HM.2139 – AI).

Tranh: Nguyễn Trãi khóc cha Nguyễn Phi Khanh tại ải Nam Quan

NGUYỄN PHI KHANH

NGUYỄN PHI KHANH (1355? – 1428?) Tên thực là Nguyễn Ứng Long, hiệu Nhị Khê, vốn quê ở xã Chi Ngại, huyện Phượng Nhãn, trấn Kinh Bắc, nay là xã Cộng Hòa, huyện Chí Linh, Hải Dương, sau di cư đến xã Nhị Khê, huyện Thượng Phúc, phủ Quốc Oai, trấn Sơn Nam Thượng, nay thuộc huyện Thường Tín, Hà Nội. Làm gia sư rồi sau trở thành con rể quan Tư đồ Trần Nguyên Đán. Đậu Thái học sinh năm Giáp Dần (1374), nhưng là con nhà thường dân mà lấy vợ hoàng tộc nên chỉ được giữ chức Kiểm chính là một chức quan nhỏ. Khi Nhà Hồ thay Nhà Trần, ông đổi tên là Nguyễn Phi Khanh ra làm quan với Nhà Hồ. Tháng Mười hai năm Tân Tỵ (1402), được cử làm Học sĩ Viện Hàn lâm. Sau lần lượt được thăng đến Thái tử tả tán Thiện đại phu, Tư nghiệp trường Quốc Tử Giám. Năm 1406, quân Minh sang xâm lược, năm sau Nhà Hồ thất trận, ông nằ