Home » Tin tức » Thơ » Thơ Đường luật

Đề Phá Sơn tự hậu thiền viện

TUEsday - 31/05/2016 08:17
Đề Phá Sơn tự hậu thiền viện

Đề Phá Sơn tự hậu thiền viện

 Đề Phá Sơn tự hậu thiền viện

                     Thường Kiến.

Thanh thần nhập cổ tự
Sơ nhật chiếu cao lâm
Khúc kính thông u xứ
Thiền phòng hoa mộc thâm
Sơn quang duyệt điểu tính,
Đàm ảnh không nhân tâm
Vạn lại thử câu tịch
Duy văn chung khánh âm.


                 (Bản âm Hán Việt) 
               THƠ ĐỀ NƠI CỬA PHẬT


Viếng cảnh chùa xưa buổi sớm mai
Rừng cây xanh thẳm nắng loang dài
Điện trung lối cỏ hòa sương mỏng
Thiền ngoại phòng hoa quyện lá dày
Líu ríu chim lành xua tạp niệm
Lao xao nước sạch gột trần ai
Âm thanh vọng động dường như bặt
Chỉ vẳng tiếng chuông mõ chốn này.

                               
30/5/2015
            (Bản dịch của Sáu Miệt Vườn)

Author: Thường Kiến.

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh