Home » Tin tức » Thơ » Thơ Đường luật

GIẢ SƠN

THUrsday - 16/02/2017 08:49
Giả sơn

Giả sơn

               GIẢ SƠN

             
 Nguyễn Hoàng Kim Oanh


 
Giả hình Thiên tạo rõ chơi ngông
Chữ nghĩa văn chương khéo uốn bồng 
Núi đắp lồng chồng non với nước 
Thung đào toẻn hoẻn lạch cùng sông 
Chân chân ảo ảo đùa danh phượng 
Thực thực siêu siêu giỡn tiếng rồng 
Sơn thuỷ hữu tình đi khắc biết 
Hồn say gió lộng vút ngàn thông!
 
 

Author: Nguyễn Hoàng Kim Oanh

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh