BÀI THƠ CHƯA ĐẶT TÊN
 

Bổng dưng trời trở lạnh rồi
Rét nàng Bân vẫn bồi hồi nhớ nhung
Aó đan dẫu bỏ giữa chừng
Trời thương cứ rét để đừng quên nhau
Nhớ từ cái thuở ban đầu
Aó đan chưa kịp trao câu ân tình
Tháng năm xa dẫu một mình
Câu thề còn đó nặng tình thủy chung
Trời chiều bỗng nhớ bâng khuâng
Đến nơi hò hẹn vẫn không thấy đò
Em về để lại câu thơ
Tên chưa kịp đặt vẫn chờ người xưa