Home » Tin tức » Thơ

BÌNH MINH

SATurday - 22/10/2016 12:02
BÌNH MINH

BÌNH MINH

     BÌNH MINH 

         
  Vinh Biếu

Bình minh chim ríu rít , 
Mở cửa hoa cau thơm .
Đứng vẫy tay thở hít ,
Ngồi xếp bằng tập thiền .
Khí tà dần tan biến,
Gân cốt mạnh thêm lên .
Vầng dương vừa hé sáng ,
Hương cau đã bên thềm

Author: Vinh Biếu

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh