Home » Tin tức » Thơ

CẮT TIỀN DUYÊN

SATurday - 12/09/2015 20:38
CẮT TIỀN DUYÊN

CẮT TIỀN DUYÊN

 
Này là mâm cau
Này là cơi trầu
Xin người nhận lại
Âm Dương xa ngái
Nợ tình tự kiếp nào mà còn mãi theo nhau?
 
Cháo Lú lúc qua cầu
Buộc em quên thề hẹn cũ
Nhỏ nhoi phận người
Bao la vũ trụ
Dấu nào nhận ra nhau trong kiếp luân hồi?
 
Dẫu xa xưa từng thề thốt vạn lời
Đá chẳng nát
Vàng chẳng phai
Nhưng xác hồn không còn là xác hồn xưa nữa
Thương người còn nặng nợ
Giận mình buộc phải quên.
 
Một lễ này xin được cắt tiền duyên
Cho em trọn đạo làm con
Cho người siêu sinh tịnh độ
Đốt hình nhân… thay em trả nợ
Nếu không giống em xưa
Xin người hãy rộng lòng
Bạc giấy vàng thoi áo cưới ngựa hồng
Thành kính dâng lên, tạ ân tình một thuở…
 
Cắt tiền duyên… Khấu đầu nức nở
Sao không cùng đầu thai để kiếp này có nhau?

 

Author: Chử Thu Hằng

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Chử Thu Hằng - 13/09/2015 20:23
Bài thơ này còn thiếu mấy câu. Tôi bổ sung:

Bạc giấy vàng thoi áo cưới ngựa hồng
Thành kính dâng lên, tạ ân tình một thuở…

Cắt tiền duyên… Khấu đầu nức nở
Sao không cùng đầu thai để kiếp này có nhau?
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh