Home » Tin tức » Thơ

CHÙM THƠ VŨ ĐÌNH TUỆ

SATurday - 24/10/2015 08:38
Nhà thơ, nhà nhiếp ảnh Vũ Đình Tuệ

Nhà thơ, nhà nhiếp ảnh Vũ Đình Tuệ 
THOÁNG ĐÁY ĐÊM

Doi chầu quất
                       mặt mày râu
Trâu xanh xuống chiếu
                       thả câu cô đầu
Tom tom chát chát đêm thâu
Cung tơ tháo buộc
                        cái đau đã rồi
Canh tàn hẹn hứa mỡ voi
Tiếc thay Hồng... Tuyết...
                 biết vòi chi chi...? 
        LÊN CHÙA

Biết bao người đến hẹn
Lại lên vãng cảnh chùa
Cầu siêu sinh tịnh độ
Sớm thoát khỏi thực - mơ.

Tam quan đầy sen đỏ
Nay ai bẻ lên chùa?
Cơm đèn không là bữa
Còn ai cấy dưới trăng?

Giao mùa chao lá rụng
Sân chùa rêu dấu chân
Lư trầm nghiêng khói tỏa
Ảo mộng tan tĩnh tâm!

Phật độ lượng thế nhân
Phàm trần đâu dễ ngộ
Ngoài đời đầy cám dỗ
Lên chùa giải thiện tai...

Chuyện đời chùa lai khứ
Đến cắm sen khêu đèn
Chắp tay lậy Bồ Tát
Hẹn trăng đầy lại lên.

 
 Vu lan 2015
Vũ  Đình Tuệ
 
Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

quỹ
Thông báo tên miền trang Văn nghệ Sơn Tây
Bảng đối chiếu triều đại Việt Nam và triều đại Trung Quốc