Home » Tin tức » Thơ

GIỮ EM LẠI ĐI ANH...

THUrsday - 10/12/2015 08:00
Nguyễn Thị Thanh Yến

Nguyễn Thị Thanh Yến

        GIỮ EM LẠI ĐI ANH...

               
 Nguyễn Thị Thanh Yến

Giữ em lại đi anh
Em vốn đa tình, đàn ông quanh em thì nhiều lắm
Giữ em đi để khi lòng trống vắng
Có người mà tỉ tê!

 
Giữ lại em không khi mùa đông về
Biết lấy ai mà nhớ
Lẽ nào xa em anh không nghe lòng mình vỡ
Nhìn em yêu người anh không thấy đớn đau?

Em đã đi là không ngoảnh lại đâu
Dù sóng lòng có cuộn lên thành bão
Dù nước mắt cứ rơi trong một chiều nắng ráo
Nhưng quay về thì nhất định là không!

Giữ em lại đi, cải đã lên ngồng
Xuân tới có em lẽ nào anh không muốn
Mình sẽ bên nhau những mùa đông đến muộn
Nên em có thế nào anh cũng giữ em đi...!


 

Author: Nguyễn Thị Thanh Yến

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh