Home » Tin tức » Thơ

HỘI ĐỀN VÀ

SATurday - 24/02/2018 20:30
HỘI ĐỀN VÀ

HỘI ĐỀN VÀ

HỘI ĐỀN VÀ


Một rừng lim
Choãi chân trụ chống trời
Rợp bóng đại kì
Vẫy khách về du Hội
Đoàn rước kiệu
Qua sồng Hồng nửa tối
Kịp dâng hương
Đức Thánh Tản Viên
Những trai thanh
Bụng sáu múi
đảm nhiệm khiêng
Đoàn nữ tú
Thắt bao vàng ,xanh ,đỏ
Đôi Cụ Bà dắt theo bầy cháu nhỏ
Miệng nam mô
Lần tràng hạt trên tay
Đến cửa Đền
Kiệu Thánh vụt thăng bay
Người đi lễ
Thành tâm quỳ vọng bái
Mùi trầm thơm
Theo gió lan xa mãi
Như Tiền Nhân
Che chở đất Xứ Đoài


 

Author: Hải Minh

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh