Home » Tin tức » Thơ

HỒN ĐÁ

FRIday - 27/11/2015 19:20
HỒN ĐÁ

HỒN ĐÁ

HỒN ĐÁ

                  Hồ Phong Tư

Đời mài trơn mặt phẳng 
Nỗi buồn thành hoa văn !
Giận hờn xa trượt ngã 
Vào thăm thẳm tháng năm...

 
Đá- Ngàn năm vẫn đá 
Mặc mưa nắng chất chồng 
Qua mùa đau đổ vỡ 
Ta còn là ta không ?

Gạt lớp rêu phong cũ
Gặp hồn đá xanh mờ 
Lẽ nào em quên cả
Bài thơ tình năm xưa ?...


   Triển lãm đá 12/ 2011


 

Author: Hồ Phong Tư

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh