Home » Tin tức » Thơ

LẠNH LÙNG

FRIday - 03/07/2015 21:36
Chia xa

Chia xa

       LẠNH LÙNG

                         Hải Minh 
 
Khi mình đã là người dưng
Tôi xin người đấy -người đừng nhớ tôi
Đừng nên oán trách cuộc đời
Yêu thương gửi gió về trời -thế thôi
Hãy tìm điểm xấu nơi tôi
Coi như cốc nước bẩn rồi -hắt đi
Đừng mơ hoang mối tình si
Khi lòng đã quyết -một đi không về
Quay lưng lại những lời thề
Coi như qua bến u mê -chìm đò


 

Author: Hải Minh

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh