Home » Tin tức » Thơ

LỜI THU

TUEsday - 21/06/2016 05:09
LỜI THU

LỜI THU

             LỜI THU


 
Hạ còn khát cháy đam mê
Mà câu thơ đã bộn bề heo may
Cúc vàng đọng trĩu lòng tay
Ngọt ngào hương tỏa thu bay đầy chiều...
 
 
 

Author: Pham Thị Thu Hà

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh