Home » Tin tức » Thơ

RU EM

THUrsday - 12/01/2017 18:26
Ru em

Ru em

RU EM
 
                Lê Việt Hùng

Ngủ đi em! Ngủ cho say!
Anh mong đỏ mắt...tới ngày 
Ru em.
Tiết trời Đông đã vào đêm.
Mà sao mắt 
cứ như đèn chong chong?

 
Lỡ say rồi tiếng hư không.
Để hồn ai ngóng!
ai trông đêm dài.
Nhủ thầm 
mau đến Ngày Mai.
Thoả lòng khắc khoải 
hát bài 
 Ru em!


 
 

Author: Lê Việt Hùng

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh