Home » Tin tức » Thơ

THÁNG BA

FRIday - 03/04/2015 01:44
THÁNG BA

THÁNG BA

           THÁNG BA

                  Thy Nguyễn

Nào thôi em, lạc cõi mê
Hồn anh xanh thế cũng về quá trưa
Một ngày đan sợi nắng thưa
Một đời dẫm bóng cũng vừa vớt lên...
Sầu đông ai đặt lại tên
Mà tím hoang hoải rửa đền tháng ba
Quê nhà hoa gạo chót già
Rụng đầy thẫm đỏ la cà nhớ quên.
Cánh đồng tắt lịm cỏ mềm
Tháng ba xâu chuỗi trộn đêm với ngày
Em không mót nổi phố gầy
Anh cơ cầu thế sao dày đa mang?
 
 

Author: Thy Nguyễn

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh