Home » Tin tức » Thơ

TIẾNG CA ATIDZA

SUNday - 06/11/2016 18:00
TIẾNG CA ATIDZA

TIẾNG CA ATIDZA

       TIẾNG CA ATIDZA

                               Tạ Từ Ly

Hoàng hôn Chàm nhuộm bóng ngàn
Điêu tàn mấy lớp thời gian phủ rồi
Non non nước nước trùng khơi
Thành xây núi biếc đâu rồi dấu xưa
Bể dâu ngày tháng thay mùa
Lời ca Chiêm nữ nhặt thưa đượm sầu
Mây trên thành cổ về đâu
Nghìn năm tiếng quốc còn đau cỏi lòng.


 

Author: Tạ Từ Ly

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh