Home » Tin tức » Thơ

TIẾNG MÕ

WEDnesday - 10/08/2016 19:04
TIẾNG MÕ

TIẾNG MÕ

TIẾNG MÕ

Đỗ Chiến Thắng

Tiếng mõ
Tiếng mõ
Rơi vào thinh không
Tắt lửa lòng
Lạnh vắng

 
Vầng trăng 
Lơ lửng
Mái chùa cong
Quạch quẽ
U tịch
Rêu phong

Tiếng mõ 
Điểm đều
Xen tiếng 
Nam mô
Tụng kinh

Ni cô
Nâu sồng
Mắt nhắm
Hư vô...

Tràng hạt
Lần tay
Quay vòng
Lần hoài
Lần mãi
Sắc không


10-8-2016

Author: Đỗ Chiến Thắng

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh