Home » Tin tức » Thơ

TỪ NHỮNG DẤU CHÂN NGƯỜI

TUEsday - 18/11/2014 20:22
TỪ NHỮNG DẤU CHÂN NGƯỜI

TỪ NHỮNG DẤU CHÂN NGƯỜI

TỪ NHỮNG DẤU CHÂN NGƯỜI

                    Đinh Nam Khương

Tháng mười khi lúa gặt xong 
Còn trơ chân rạ với đồng – Đồng ơi!
Lúa đi để lại tháng mười
Và cơn gió thổi rỗng trời ở trên!...
Trời cao – Bỗng vút cao thêm 
Bâng khuâng!... Vì hẫng chân đêm mất rồi 
Gặt rồi – còn gốc rạ thôi 
Và bao nhiêu dấu chân người mới nguyên
Giữa đồng tôi đứng lặng yên 
Chân tôi chân rạ sát liền bên nhau
Nghe trong những vũng chân trâu
Tiếng chân con nhái đạp mầu đất non
Biết rằng sự sống mãi còn
Bánh chưng vuông, bánh dầy tròn là đây
Cho dù bão tóc chân mây 
Cũng không tốc nỗi đường cày của tôi
Dù cho lửa đốt chân trời
Cũng không cháy được tháng mười tháng năm 
Tay tôi còn bón còn chăm
Thì đồng còn có tháng năm tháng mười
Ngày mai từ dấu chân người
Mầu xanh lên!... Với chân trời… mở ra!...


 

Author: Đinh Nam Khương

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh