Home » Tin tức » Thơ

VÍ DẶM TRÊN CAO NGUYÊN

SUNday - 27/08/2017 05:56
VÍ DẶM TRÊN CAO NGUYÊN

VÍ DẶM TRÊN CAO NGUYÊN

VÍ DẶM TRÊN CAO NGUYÊN

             Nguyễn Đăng Thuyết

 
Câu Ví Dặm
Cắm chân tình đất đỏ
Sóng Sông La 
Ăn nhịp phách chiêng cồng
Say cái nắng
Đơm hoa trồng cái gió
Ước tuổi hồng
Lúa chín vụ...bảng đen

 
Khúc trường ca
Đèn sách đan xen
Lửa Đam San 
Nuôi tim trời khao khát 
Đất Ba Zan
Mắt xanh chồi gieo hạt
Nghĩa trồng người
Nuôi mầm sống sinh sôi

Chư Ang Sin
Tâm chót vót đỉnh trời
Pơ Lang say
Màu hoa tim đỏ chói
Bước chân thơ
Tây Nguyên thầm vẫy gọi
Khúc chiềng cồng
Câu Ví Dặm...nơi em!


 

Author: Nguyễn Đăng Thuyết

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh