Home » Tin tức » Thông báo

THÔNG BÁO TÊN MIỀN

THÔNG BÁO TÊN MIỀN

Thông báo tên miền

Thông báo thành lập Quỹ xây dựng Văn nghệ Sơn Tây

Thông báo thành lập Quỹ xây dựng Văn nghệ Sơn Tây

Để góp phần xây dựng, duy trì và phát triển website Văn nghệ Sơn Tây và khích lệ phong trào Văn học Nghệ thuật nơi miền đất "Xứ Đoài mây trắng" ngày một hiệu quả hơn. Ban điều hành trang web Văn nghệ Sơn Tây đã quyết định thành lập “Quỹ xây dựng Văn nghệ Sơn Tây”.

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

quỹ
Thông báo tên miền trang Văn nghệ Sơn Tây
Bảng đối chiếu triều đại Việt Nam và triều đại Trung Quốc