Home » Tin tức » Thông báo

Thông báo thành lập Quỹ xây dựng Văn nghệ Sơn Tây

SATurday - 07/09/2013 08:43

THÔNG BÁO THÀNH LẬP QUỸ XÂY DỰNG WEBSITE VĂN NGHỆ SƠN TÂY

(Hiện nay websita không có nguồn kinh phí để duy trì chúng tôi kêu gọi và mong muốn nhận được tình cảm, sự "chung tay, góp sức" của những người con Sơn Tây đang sinh sống và làm việc tại địa bàn cũng như trên khắp mọi miền)

 

Để góp phần xây dựng, duy trì và phát triển website Văn nghệ Sơn Tây và khích lệ phong trào Văn học Nghệ thuật nơi miền đất "Xứ Đoài mây trắng" ngày một hiệu quả hơn. Ban điều hành trang web Văn nghệ Sơn Tây đã quyết định thành lập “Quỹ xây dựng Văn nghệ Sơn Tây”.

Mục đích thành lập Quỹ là ban đầu tạo nguồn kinh phí để duy trì lâu dài cho trang Văn nghệ Sơn Tây, cũng như tiến tới khi Quỹ đã phát triển thì sẽ có điều kiện tham gia tổ chức và hỗ trợ các hoạt động văn học nghệ thuật khác trên địa bàn.

Quỹ sẽ do ban điều hành website Văn nghệ Sơn Tây quản lý và mọi hoạt động của Quỹ sẽ được công khai chi tiết tới các thành viên tham gia xây dựng Quỹ.

Với phương châm xã hội hóa và một tôn chỉ thể hiện sự tích cực, minh bạch trong hoạt động của Quỹ, chúng tôi kêu gọi và mong muốn nhận được tình cảm, sự "chung tay, góp sức" của những người con Sơn Tây đang sinh sống và làm việc tại địa bàn cũng như trên khắp mọi miền, cùng các tác giả, bạn đọc yêu mến quê hương "Xứ Đoài mây trắng" để chúng ta cùng vun đắp cho Văn nghệ Sơn Tây ngày một phát triển. Mọi sự đóng góp cho Quỹ xin được liên hệ với ông Phạm Duy Trưởng, địa chỉ: số 6, đường 416, phường Trung Sơn Trầm, TX Sơn Tây, Hà Nội; Số điện thoại: 0904930188, Email: vannghesontay@gmail.com , Số tài khoản: ... Ngân hàng...

Chúng tôi xin luôn ghi nhận những tấm lòng và tình cảm của quý vị dành cho Quỹ xây dựng Văn nghệ Sơn Tây.

Trân trọng!

 
BAN ĐIỀU HÀNH

_____________________

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN
ĐÓNG GÓP CHO QUỸ XÂY DỰNG VĂN NGHỆ SƠN TÂY

 
STT Họ và Tên Địa chỉ Số tiền (VND)
1 Nguyễn Văn Vĩnh TX Sơn Tây 200.000 (2013)
2 Vũ Thái TX Sơn Tây 200.000(2013)
       
       
       
       
       
       
       

 
Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh