Home » Tin tức » Văn hóa Xứ Đoài

CÂU LẠC BỘ PHONG THỦY XỨ ĐOÀI

THUrsday - 15/02/2018 08:39
CLB Phong thủy Xứ Đoài sau kỳ đầu hoạt động đã thu được những kq đáng khích lệ như: xây dựng được chương trình hoạt động phong phú về nội dung, chặt chẽ và khoa học về phương pháp và kiến thức.
Câu lạc bộ phong thủy Xứ Đoài

Câu lạc bộ phong thủy Xứ Đoài

Câu lạc bộ Phong thủy Xứ Đoài được thành lập bởi tám sáng lập viên. Buổi gặp mặt ban đầu diễn ra ngày 17/5/2014 ở số nhà 181 Ngô Quyền, TX Sơn Tây, Hà Nội. Nhóm vận động này tạm cử ông Nguyễn Đình Hùng làm Trưởng ban Vận động và Chủ nhiệm lâm thời, sau đó nhóm đã soạn thảo ra quy chế hoạt động của CLB, vận động hội viên tham gia và xây dựng chương trình hành động.
Buổi gặp mặt lần hai được tổ chức tại nhà hàng Bách Xanh (số 107 Tùng Thiện, Trung Sơn Trầm, TX Sơn Tây-HN) Tám sáng lập viên gồm các ông:

1-KSXD Nguyễn Hùng
2-Đàm Văn Khôi - Nhà NCPT (Âm Trạch)
3-Phan Cát Cẩn - NNCPT tổng hợp
4-Chu Tiến Thạch - Nhà NCPT TH
5-Nguyễn Xuân Phương – Phó giám đốc TT nghiên cứu VH - NT Đông Nam Á
6-Nguyễn Sơn Hà (KSXD - Phong thủy ứng dụng trong TK, XD công trình và tu bổ tôn tạo các công trình DTLSVH)
7-Nguyễn Ngọc Sơn – NCPTTH
8-KTS:Hoàng Văn Thìn

Mọi người đã nhất trí lấy Bách Xanh Quán là trụ sở của CLB và ấn định ngày 7/6/2014 làm lễ ra mắt. Trong lễ ra mắt, đại hội đề ra phương hướng hoạt động và phát triển của CLB trong năm đầu thành lập và các năm tiếp theo .... Tám thành viên ban đầu trong BVĐ thành lập đại diện cho Bát đại môn phái trong phong thủy tổng hợp cũng như tám hướng trong bát trạch, tám quẻ trong kinh dịch (Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Ly, Khôn, Đoài), tám cung trong bát quái.(Xứ Đoài bát tú tụ hội).....Với tôn chỉ mục đích kế thừa và phát huy truyền thống của ông cha, làm cho tinh hoa của nhân loại được trường tồn, phát huy và phát triển ứng dụng rộng rãi không bị thất truyền mai một. Song không lẫn với đạo tà mê tín dị đoan. Lấy địa lý phong thủy Tả Ao làm nền tảng . Ngoại coi Thái thượng Lão quân là thủy tổ, Nội tôn Thánh Tản làm người khởi đầu.


Văn bản quy chế của CLB:CÂU LẠC BỘ
PHONG THỦY XỨ ĐOÀI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
11

Sơn Tây, ngày 29 tháng 6 năm 2017
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
CÂU LẠC BỘ PHONG THỦY XỨ ĐOÀI
 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
1. Mục đích thành lập Câu lạc bộ Phong thủy Xứ Đoài:
- Là tạo sân chơi cho những người có hiểu biết, yêu thích nghiên cứu ứng dụng thực hành vào cuộc sống môn phong thủy, phát huy môn khoa học cổ truyền của ông cha ta để gìn giữ tiếp thu phát triển tinh hoa, trí tuệ, bản sắc của người Việt Nam một cách khoa học nhưng không mê tín dị đoan.
- Hội viên là những người tự nguyện viết đơn xin tham gia, tự nguyện đóng góp quỹ hội để phục vụ cho nhu cầu trong hội họp, dã ngoại và sinh hoạt của câu lạc bộ.
- Hoạt động trong khuôn khổ pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tuân thủ và chấp hành nội quy chung của chính quyền địa phương nơi câu lạc bộ hoạt động.
2. Chức năng và nhiệm vụ của Câu lạc bộ:
- Câu lạc bộ họp để đánh giá kết quả thực hiện và rút kinh nghiệm những việc làm của hội viên, của nhóm trong toàn Câu lạcbộ, đồng thời triển khai phương thức hoạt động tiếp theo được quy định 3 lần trong năm (tháng giêng, tháng 6, tháng 11 âm lịch hàng năm).
- Ngoài ra còn tổ chức các buổi hội thảo, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao kiến thức chuyên môn cho hội viên trong Câu lạc bộ.
- Tổ chức giao lưu với các đơn vị bạn, với những cá nhân có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm lâu năm về môn khoa học phong thủy. Để xây dựng Câu lạc bộ ngày càng phát triển, nâng cao về chất lượng và số lượng hội viên qua các thời kỳ.
3. Định hướng hoạt động và phát triển.
- Câu lạc bộ Phong thủy Xứ Đoài hoạt động dưới sự quản lý và điều hành của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ do chủ nhiệm là người lãnh đạo trực tiếp.
- Các phó chủ nhiệm và các thành viên trong Ban chủ nhiệm đảm nhận chức năng và nhiệm vụ do chủ nhiệm đề xuất và thông qua Ban chủ nhiệm trước khi công bố và thông báo tại hội nghị của Câu lạc bộ họp vào định kỳ gần nhất.
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, các thành viên trong Ban chủ nhiệm nêu cao tinh thần trách nhiệm và đoàn kết đồng lòng, không để xẩy ra bè phái, cục bộ địa phương làm mất đi tính đồng môn, tình đoàn kết trong Câu lạc bộ.
- Xây dựng mối quan hệ tốt với các đơn vị bạn, với các tổ chức xã hội tại địa phương để tranh thủ sự hỗ trợ và giúp đỡ, phấn đấu xây dựng Câu lạc bộ lên một tầm cao mới, hợp pháp về sự hoạt động của Câu lạc bộ, để hội nhập sâu rộng nhưng  vẫn bảo đảm được là Câu lạc bộ hoạt động độc lập, có quyết định công nhận, có con dấu riêng, giữ được bản sắc vốn có của Câu lạc bộ Phong thủy Xứ Đoài.
Chương II
THÀNH VIÊN CỦA CÂU LẠC BỘ PHONG THỦY XỨ ĐOÀI
Điều 4: Đối tượng tham gia:
- Tất cả những người có hiểu biết nhất định về kiến thức phong thủy, có chung sở thích nghiên cứu và ứng dụng thực hành môn phong thủy tổng hợp.
- Là người tự nguyện viết đơn xin tham gia Câu lạc bộ và nhất trí thực hiện theo quy chế chung của câu lạc bộ.
- Hội viên được công nhận và kết nạp vào câu lạc bộ không phân biệt nam – nữ, tuổi đời từ 40 tuổi trở lên, không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.Các trường hợp đặc biệt khác sẽ do Ban chủ nhiệm xem xét và quyết định.
Điều 5: Thủ tục tham gia câu lạc bộ:
- Người xin ra nhập Câu lạc bộ phải làm đơn, phải thống kê sơ bộ trích ngang lý lịch, phần năng lực bản thân phải ghi rõ kinh nghiệm và chuyên môn về phong thủy đã có theo mẫu quy định chung của Câu lạc bộ.
- Sau khi nhận đơn xin tham gia, sẽ được Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ xem xét theo quy chế chung. Nếu đủ điều kiện sẽ được lập danh sách và xin ý kiến thông qua hội nghị Câu lạc bộ vào phiên họp định kỳ gần nhất.
- Khi được thông qua hội nghị toàn thể hội viên của Câu lạc bộ nhất trí, Ban chủ nhiệm tiến hành thời gian và chương trình kết nạp hội viên mới theo nghị quyết của hội nghị toàn thể hội viên trong Câu lạc bộ.
Điều 6: Nhiệm vụ của Hội viên Câu lạc bộ:
- Tham gia đầy đủ mọi hoạt động của Câu lạc bộ và nhiệm vụ khi được giao.
- Không dùng tư cách hội viên Câu lạc bộ để trục lợi, không mê tín dị đoan, không làm những việc trái với đạo đức xã hội gây ảnh hưởng xấu đến Câu lạc bộ.
-Đoàn kết tôn trọng lẫn nhau, hỗ trợ đồng môn trong công việc chung. Xây dựng và phát huy những tinh hoa của môn phong thủy tổng hợp để nâng cao và giữ gìn uy tín của Câu lạc bộ.
-Đóng hội phí đầy đủ theo quy chế chung vào một lần duy nhất hàng năm, mức hội phí được toàn thể hội viên thống nhất và nhất trí.
- Các hội viên mới ngoài việc đóng góp theo quy chế chung, đóng thêm 500.000đ tiền hội phí cho hội viên mới năm đầu tiên. Các năm tiếp theo đóng như toàn hội viên trong Câu lạc bộ.
Điều 7: Quyền hạn của hội viên trong Câu lạc bộ:
- Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng Câu lạc bộ trong hội nghị và trong mọi công việc.
- Hội viên chính thức được quyền ứng cử, đề cử và biểu quyết trong hội nghị, trong đại hội nhiệm kỳ của Câu lạc bộ bầu Ban chủ nhiệm mới.
- Được bồi dưỡng để nâng cao về chuyên ngành phong thủy, được khuyến khích, hỗ trợ để phát huy khả năng chuyên môn của hội viên.
- Được hưởng mọi quyền lợi của hội viên và được khen thưởng thỏa đáng với công sức và thành tích đã đạt được qua các năm.
Chương III
CƠ CẤU TỔ CHỨC
 
Điều 8: Nguyên tắc tổ chức:
- Câu lạc bộ Phong thủy xứ Đoài được tổ chức theo nguyên tắc: tự nguyện, tự quản, tập trung dân chủ và tuân theo pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chấp hành mọi quy định của chính quyền địa phương nơi Câu lạc bộ hoạt động.
Điều 9: Cơ cấu tổ chức của Câu lạc bộ:
- Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Phong thủy nhiệm kỳ II (2017-2020) gồm:
01 chủ nhiệm, 02 phó chủ nhiệm, 02 ủy viên – Tổng số là: 05 người.
- Chức năng và nhiệm vụ của Ban chủ nhiệm Câu lạc được quy định rõ tại Điều 11 của chương này.
Điều 10: Đại hội toàn thể hội viên của Câu lạc bộ:
- Đại hội toànthể hội viên của Câu lạc bộ Phong thủy Xứ Đoài được tổ chức 3 năm một lần vào quý II năm cuối của mỗi nhiệm kỳ.
- Đại hội có nhiệm vụ:
a) Nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua và phương hướng tiếp theo của nhiệm kỳ mới của Ban chủ nhiệm trình bày trước Đại hội.
- Đóng góp, bổ sung ý kiến và thảo luận những vấn đề trọng tâm mà Câu lạc bộ cần thực hiện.
b) Đề cử và ứng cử người tham gia Ban chủ nhiệm khóa mới.
- Đại hội tiến hành bầu Chủ nhiệm, phó Chủ nhiệm và các thành viên của Ban chủ nhiệm.
c) Việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động do Đại hội từng nhiệm kỳ căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp.
- Khi biểu quyết phải có số người quá bán (trên 50%) tổng số hội viên của cả Câu lạc bộ tham dự Đại hội mới có giá trị thi hành.
- Ban chủ nhiệm có thể triệu tập Đại hội bất thường để giải quyết những vấn đề cấp thiết để duy trì Câu lạc bộ hoặc những công việc cấp bách có liên quan đến lợi ích, uy tín của Câu lạc bộ.
- Sáng lập viên của Câu lạc bộ luôn được tôn trọng để tri ân, nhưng không phải là thành viên Ban chủ nhiệm (khi không có trong danh sách trúng cử Ban chủ nhiệm) như quy chế của nhiệm kỳ I (2014-2017).
- Những sáng lập viên do điều kiện không tham gia hoạt động được với Câu lạc bộ vẫn được coi là hội viên danh dự và được mời dự trong các hội nghị quan trọng và Đại hội toàn thể hội viên của Câu lạc bộ qua từng nhiệm kỳ.
Điều 11: Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ:
- Ban chủ nhiệm là tổ chức lãnh đạo, quản lý và điều hành, đưa ra những quyết định cuối cùng cho tất cả mọi hoạt động của Câu lạc bộ.
- Ban chủ nhiệm được thành lập thông qua kết quả bầu cử tại Đại hội với nhiệm kỳ 3 năm, trong đó được xác định rõ từng chức danh chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thành viên trong Ban chủ nhiệm.
- Số người trong Ban chủ nhiệm do tập thể Đại hội bàn bạc, thống nhất và quyết định cụ thể qua từng nhiệm kỳ.
- Ban chủ nhiệm có nhiệm vụ tổ chức lễ kết nạp hội viên mới.
- Các thành viên trong Ban chủ nhiệm phải có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được phân công cụ thể và phải chịu trách nhiệm những phần việc được giao và mọi hoạt động của Câu lạc bộ do mình đảm nhiệm.
- Ban chủ nhiệm được quyền quyết định khen thưởng hoặc kỷ luật hội viên trong câu lạc bộ theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Chương V trong quy chế này.
Chương IV
HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ
Điều 12: Nguyên tắc hoạt động:
- Mọi hình thức và chương trình họa động của Câu lạc bộ phải đảm bảo theo đúng chức năng và nhiệm vụ của Câu lạc bộ (đã quy định tại Điều 12- Chương I).
- Kinh phí hoạt động hàng năm do tập thể hội nghị bàn bạc, thống nhất và quyết định cụ thể trong phiên họp đầu năm.
- Các hội viên mới được kết nạp đóng thêm 500.000đ/ người tiền hội phí một lần duy nhất của năm đầu tiên. Các năm sau đóng như toàn hội viên trong Câu lạc bộ.
Điều 13: Sinh hoạt định kỳ:
- Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ 4 tháng/ lần cụ thể như sau: Tháng giêng, tháng sáu, tháng 11 âm lịch hàng năm.
- Nội dung sinh hoạt do Chủ nhiệm Câu lạc bộ soạn thảo và được thống nhất trong Ban chủ nhiệm, đồng thời thông báo thời gian họp cho các hội viên được biết trước, để có điều kiện tham dự họp đầy đủ.
Điều 14: Nội dung hoạt động của Câu lạc bộ:
- Tổ chức báo cáo chuyên đề về các ứng dụng phong thủy thực hành nổi bật đạt kết quả tốt, trao đổi mạn đàm những kinh nghiệm thực tế đã làm được của hội viên, của nhóm trong Câu lạc bộ.
- Tổ chức tập huấn tại Câu lạc bộ, có giao lưu và liên kết với các đơn vị bạn để nâng cao chuyên môn cho hội viên.
- Tổ chức và tham gia thực hành ứng dụng phong thủy làm cơ sở cho các cá nhân, nhóm hoạt động độc lập khi có chủ trương theo quy chế này.
- Tổ chức tham quan dã ngoại cho hội viên của Câu lạc bộ tại những địa điểm có chọn lọc, phù hợp với khả năng tài chính của Câu lạc bộ. Để hội viên có thể tham quan, học hỏi, nâng cao hiểu biết của mình.
Chương V
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
Điều 15:
- Cá nhân hội viên của Câu lạc bộ có thành tích nổi bật trong các hoạt động chung, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và được toàn thể hội viên giới thiệu đề nghị khen thưởng.
- Hình thức khen thưởng, mức khen thưởng do hội nghị toàn thể hội viên quyết định cụ thể.
- Cá nhân hội viên không tuân thủ theo quy chế hoạt động chung, làm trái với mục đích hoạt động của Câu lạc bộ thì tùy theo mức độ sai phạm và bị nhắc nhở, khiển trách, cảnh cáo trước câu lạc bộ, hoặc bị xóa tên không công nhận tư cách hội viên.
Chương VI
CHẤP HÀNH QUY CHẾ
Điều 16:
- Toàn thể hội viên Câu lạc bộ Phong thủy Xứ Đoài phải thực hiện đúng quy chế này.
- Chủ nhiệm Câu lạc bộ và Ban chủ nhiệm có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện quy chế này cho toàn thể hội viên của Câu lạc bộ.
- Việc sửa đổi quy chế này, do chủ nhiệm và Ban chủ nhiệm đề xuất với hội nghị toàn thể hội viên trong Câu lạc bộ, để biểu quyết thông qua quyết định việc bổ sung và sửa đổi quy chế.
 

  TM. BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ
PHONG THỦY XỨ ĐOÀI
Chủ nhiệm
 
 
 
 
Chu Tiến Thạch (đã ký)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***

Logo biểu tượng của CLB 

CLB Phong thủy Xứ Đoài sau kỳ đầu hoạt động đã thu được những kq đáng khích lệ như: xây dựng được chương trình hoạt động phong phú về nội dung, chặt chẽ và khoa học về phương pháp và kiến thức. CLB đã tổ chức thành công được nhiều chuyến đi thực tế cho các hội viên. Tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học về kiến thức phong thủy tổng hợp và chuyên sâu, giao lưu rộng rãi với các tổ chức cá nhân, chuyên gia phong thủy có uy tín trong và ngoài nước. Mở rộng địa bàn kết nạp hội viên ra xung quanh khu vực Xứ Đoài và cả nước. Giao lưu học hỏi và truyền đạt những kiến thức cơ bản về Phong thủy ứng dụng cho hội viên mới cũng như những hội viên không chính thức của CLB và các bạn yêu mến phong thủy. Đào tạo được một đội ngũ hội viên trẻ mới tham gia CLB có kiến thức hiểu biết cơ bản nhất định về phong thủy thực hành đủ để tự giải quyết cho bản thân và giúp đỡ bạn bè. Với việc mở rộng giao lưu học hỏi, bổ sung kiến thức và hệ thống tổng hợp các trường phái phong thủy, kết nạp HV mới cũng như mở rộng địa bàn của các hội viên tham gia. CLB đã thiết kế được logo biểu tượng của CLB và sáng tác ca khúc truyền thống cho CLB.
Ngày 27/6/2017 CLB tổ chức Đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ (2017 - 2020). Tại ĐH này CLB đã tổng kết hoạt động của CLB nhiệm kỳ đầu (2014 - 2017) rút ra bài học kinh nghiệm và định hướng hoạt động của nhiệm kỳ tiếp theo. Đại hội đã bầu ra BCN mới gồm 05 người trong đó 01 chủ nhiệm (ông Chu Tiến Thạch) 2 PCN, một phụ trách chuyên môn đào tạo và phát triển hội viên, một phụ trách thông tin đối ngoại, hai ủy viên phụ trách tổ chức và tổ chức sự kiện, sinh hoạt, hội thảo, tham quan, giao lưu ... Đại hội giao BCN mới xây dựng quy chế nhiệm kỳ 2 của CLB và định hướng để CLB gia nhập Hội nghiên cứu khoa học về ĐNA Việt Nam - TT nghiên cứu VH - NT Đông Nam Á. Hiện tại CLB đã đi vào hoạt động ổn định và đúng hướng .  CLB Phong thủy Xứ Đoài hiện có 30 hội viên chính thức bao gồm đủ các môn phái trường phái (hai trường phái chính là hình thế và lý khí) không kể các hội viên tham gia trên diễn đàn (nhóm kín) trang mạng của CLB. Để theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, hoạt động trong khuôn khổ của hiến pháp và PLVN hiện hành, CLB đã gia nhập Trung tâm nghiên cứu VH - NT ĐNA. Tuy nhiên CLB Phong thủy Xứ Đoài vẫn hoạt động độc lập đúng chuyên môn và không làm mất đi bản sắc Xứ Đoài.

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

quỹ
Thông báo tên miền trang Văn nghệ Sơn Tây
Bảng đối chiếu triều đại Việt Nam và triều đại Trung Quốc