Home » Tin tức » Văn nghệ trăm miền

Đêm thu

SATurday - 25/10/2014 09:52
nhà thơ Đào Phan Toàn - Thanh Hóa

nhà thơ Đào Phan Toàn - Thanh Hóa

ĐÊM THU


Thức cùng em 
với Mùa thu
Liễu sương buông, 
tiếng chim gù xuyên đêm
Gió sang ngang, 
động bên thềm
Mùa thu gần lắm 
nhưng em xa vời
Vầng trăng 
hạnh ngộ đỉnh trời
Ríu ran tiếng dế 
thoảng lời heo may
Thức cùng em
với thu say
Ngọt miền hương cốm
lòng day dứt lòng
Hương đêm
vàng - Thị, tía - Hồng 
Miếng trầu cánh phượng
vôi nồng... Còn cay!
Lời xưa
kiêu bạc màu mây
Chùng chình hoa sữa
rơi đầy... Đêm thu!
 

Author: Đào Phan Toàn

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh