Home » Tin tức » Xứ Đoài thơ

NGUYỄN NHƯ ĐỔ (1424 – 1525)

NGUYỄN NHƯ ĐỔ (1424 – 1525)

Ông tên chữ là Mạnh An, hiệu Khiêm Trai, nguyên quán xã Đại Lan huyện Thanh Đàm - nay là thôn Đại Lan xã Duyên Hà huyện Thanh Trì ngoại thành Hà Nội. Trú quán tại Tử Dương huyện Thượng Phúc - nay là thôn Tử Dương xã Tô Hiệu huyện Thường Tín tỉnh Hà Tây. Bác của Nguyễn Như Huân, chú của Nguyễn Như Huệ. 19 tuổi đỗ Hội nguyên, Đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ nhị danh (Bảng nhãn) khoa Nhâm Tuất niên hiệu Đại Bảo 3 (1442) đời Lê Thái Tông. Ba lần được cử đi sứ sang nhà Minh (1443; 1450; 1459). Làm quan đến chức Lại bộ Thượng thư, kiêm Tế tửu Quốc Tử Giám, hàm Thiếu bảo. Được về trí sĩ, thọ 102 tuổi. Tác phẩm hiện còn 6 bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục.

Nguyễn Trãi (1389 - 1442)

NGUYỄN TRÃI (1380 – 1442)

Hiệu Ức Trai, vốn người xã Chi Ngại, huyện Phượng Sơn, Lộ Lạng Giang, nay thuộc tỉnh Hải Dương, sau rời về xã Ngọc Ổi (tức Nhị Khê, huyện Thượng Phúc, châu Thượng Phúc, lộ Đông Đô, nay thuộc Hà Nội). Cha là Nguyễn Phi Khanh, mẹ là Trần Thị Thái, con gái Tể tướng Trần Nguyên Đán. Năm 1400, 20 tuổi, đỗ Thái học sinh (Tiến sĩ), làm quan nhà Hồ, giữ chức Ngự sử đài chánh chưởng. Năm 1406, quân Minh sang xâm lược Đại Việt. Năm 1416, ông gia nhập nghĩa quân Lam Sơn. Thời Lê Thái Tổ, được ban tước Quan phục hầu, giữ chức Nhập nội hành khiển kiêm Lại bộ Thượng thư quản công việc ở Khu mật viện. Dưới triều Lê Thái Tông, giữ chức Thừa chỉ Viện hàn lâm kiêm Quốc Tử Giám, chủ khảo khoa thi Tiến sĩ ở Kinh đô. Năm 1443 vụ án Lệ Chi viên xảy ra, bị khép tội tru di tam tộc. Năm 1464, vua Lê Thánh Tông xuống chiếu minh oan, truy phong cho ông chức Đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu, tước Tán Trù bá. Tác phẩm: Ức Trai thi tập, Quốc âm thi tập, Quân trung từ mệnh tập, Băng Hồ di sự lục… Tác phẩm tuyển dưới đây trích từ Nguyễn Trãi toàn tập, Viện Sử học, NXB KHXH, 1976.

Bìa tập "Xứ Đoài Thơ"

LÝ TỬ TẤN

LÝ TỬ TẤN (1378 – 1454) Tự là Tử Tấn, hiệu Chuyến Am, người làng Triều Đông, xưa là huyện Thượng Phúc, nay thuộc xã Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nội. Đỗ Thái học sinh cùng khoa với Nguyễn Trãi (1400). Khi Lê Lợi khởi nghĩa ở Thanh Hóa, ông đến yết kiến, được Lê Lợi giao giữ chức Văn cáo. Làm quan trải các chức Thông phụng đại phu, Hành khiển Bắc đạo, Thừa chỉ Viện Hàn lâm, vào hầu giảng ở Tòa Kinh diên. Tác phẩm: Có Chuyết Am thi tập, đã mất, hiện còn 5 bài phú chép trong Quần hiền phú tập và 73 bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục. Các bài thơ chọn dưới đây rút từ Toàn Việt thi lục (số HM.2139 – AI).

Tranh: Nguyễn Trãi khóc cha Nguyễn Phi Khanh tại ải Nam Quan

NGUYỄN PHI KHANH

NGUYỄN PHI KHANH (1355? – 1428?) Tên thực là Nguyễn Ứng Long, hiệu Nhị Khê, vốn quê ở xã Chi Ngại, huyện Phượng Nhãn, trấn Kinh Bắc, nay là xã Cộng Hòa, huyện Chí Linh, Hải Dương, sau di cư đến xã Nhị Khê, huyện Thượng Phúc, phủ Quốc Oai, trấn Sơn Nam Thượng, nay thuộc huyện Thường Tín, Hà Nội. Làm gia sư rồi sau trở thành con rể quan Tư đồ Trần Nguyên Đán. Đậu Thái học sinh năm Giáp Dần (1374), nhưng là con nhà thường dân mà lấy vợ hoàng tộc nên chỉ được giữ chức Kiểm chính là một chức quan nhỏ. Khi Nhà Hồ thay Nhà Trần, ông đổi tên là Nguyễn Phi Khanh ra làm quan với Nhà Hồ. Tháng Mười hai năm Tân Tỵ (1402), được cử làm Học sĩ Viện Hàn lâm. Sau lần lượt được thăng đến Thái tử tả tán Thiện đại phu, Tư nghiệp trường Quốc Tử Giám. Năm 1406, quân Minh sang xâm lược, năm sau Nhà Hồ thất trận, ông nằm trong số tù bị bắt về phương bắc. Theo gia phả họ Nguyễn Nhị Khê thì Nguyễn Phi Khanh mất tại Trung Quốc năm 73 tuổi (1428). Tác phẩm: Nhị Khê thi tập, đã mất, hiện còn Nguyễn Phi Khanh thi văn do Dương Bá Cung sưu tập.

Tượng thờ Chu Văn An tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (ảnh: Phạm Duy Trưởng)

CHU VĂN AN

CHU VĂN AN (? - 1370) Hiệu Tiều Ẩn, tên chữ Linh Triệt, thụy Văn Trinh, sinh năm nào chưa rõ, người làng Văn Thôn, xã Quang Liệt, huyện Thanh Đàm, nay là huyện Thanh Trì, Hà Nội. Sau khi thi đậu Thái học sinh không ra làm quan, chỉ ở nhà dạy học. Năm Khai Thái đời Trần Minh Tông (1324 - 1329) nhận chức Quốc Tử Giám Tư nghiệp, dạy thái tử. Đời Trần Dụ Tông (1341- 1369), dâng sớ xin chém bảy nịnh thần, không được, bèn từ chức,về ở ẩn tại núi Phượng Hoàng, làng Kiệt Đặc, huyện Chí Linh, nay thuộc tỉnh Hải Dương. Mất năm Thiệu Khánh thứ nhất đời Trần Nghệ Tông (1370), được vua làm lễ tế và đặt tên thụy là Văn Trinh, lại cho phối thờ ở Văn miếu. Tác phẩm: Thất trảm sớ, Tiều Ẩn thi tập, Tiều Ẩn quốc ngữ thi tập, Tứ thư thuyết ước đều đã thất truyền. Hiện còn 12 bài thơ.

Bìa tập Xứ Đoài thơ

NGUYỄN QUẢNG NGHIÊM

NGUYỄN QUẢNG NGHIÊM (1121 - 1190) Người đất Đan Phượng, nay thuộc Hà Nội, là nhà sư thuộc thế hệ thứ 11 dòng Thiền Quan Bích. Mới đầu học với cậu là Bảo Nhạc, sau theo học sư Thiền Trí (1) ở chùa Phúc Khánh. Khi đã đắc đạo, trụ trì ở chùa Thánh Ân, hương Siêu Loại (Thuận Thành, Bắc Ninh). Về sau Thượng thư Bộ Binh là Phùng Giáng Tường mời đến tu ở chùa Tịnh Quả thuộc hương Trung Thụy (Đan Phượng). Mất ngày 15 tháng Hai năm Canh Tuất, niên hiệu Thiên Tư Gia Thụy thứ 5. Tác phẩm: Còn một bài kệ.

Xứ Đoài

ĐÀM KHÍ (NGỘ ÂN) - KIỀU PHÙ (BẢO GIÁM)

ĐÀM KHÍ (NGỘ ÂN) (1020 - 1088) Người đất Tư Lý, hương Kim Bài (1) vốn học Nho nhưng lại giỏi chữ Phạn. Năm 19 tuổi chuyển sang tu Phật. Đứng trong thế hệ thứ 8, dòng Thiền Quan Bích. Mất ngày 14 tháng 6 năm Mậu Thìn, niên hiệu Quảng Hựu thứ 4 (tức 5–VII - 1088). Tác phẩm: Hiện còn 1bài kệ. KIỀU PHÙ (BẢO GIÁM) (? - 1173) Người hương Trung Thụy, thuộc huyện Đan Phượng, Hà Nội ngày nay, chưa rõ năm sinh. Đời vua Lý Anh Tông (1137- 1175), làm quan ở Kinh đô đến chức Hậu xá nhân. Vì hâm mộ đạo Phật mà năm 30 tuổi bỏ quan, đến tu ở chùa Bảo Phúc, hương Đa Vân, quận Mỹ Lăng (?), thuộc thế hệ thứ 9, dòng Thiền Quan Bích. Mất ngày 7 tháng Năm, năm Quý Tỵ, niên hiệu Chính Long Bảo Ứng thứ 11. Tác phẩm: Hiện còn 1 bài kệ.

Xứ Đoài

KIỀU PHÙ (BẢO GIÁM) (? - 1173)

Người hương Trung Thụy, thuộc huyện Đan Phượng, Hà Nội ngày nay, chưa rõ năm sinh. Đời vua Lý Anh Tông (1137- 1175), làm quan ở Kinh đô đến chức Hậu xá nhân. Vì hâm mộ đạo Phật mà năm 30 tuổi bỏ quan, đến tu ở chùa Bảo Phúc, hương Đa Vân, quận Mỹ Lăng (?), thuộc thế hệ thứ 9, dòng Thiền Quan Bích. Mất ngày 7 tháng Năm, năm Quý Tỵ, niên hiệu Chính Long Bảo Ứng thứ 11. Tác phẩm: Hiện còn 1 bài kệ.

Bìa tập Xứ Đoài Thơ

PHẦN I THƠ CỔ ĐIỂN - ĐÀM KHÍ (NGỘ ÂN) (1020 - 1088)

Người đất Tư Lý, hương Kim Bài (1) vốn học Nho nhưng lại giỏi chữ Phạn. Năm 19 tuổi chuyển sang tu Phật. Đứng trong thế hệ thứ 8, dòng Thiền Quan Bích. Mất ngày 14 tháng 6 năm Mậu Thìn, niên hiệu Quảng Hựu thứ 4 (tức 5–VII - 1088). Tác phẩm: Hiện còn 1bài kệ.

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

quỹ
Thông báo tên miền trang Văn nghệ Sơn Tây
Bảng đối chiếu triều đại Việt Nam và triều đại Trung Quốc