Home » Tin tức » Xứ Đoài thơ

KIỀU BẢN TỊNH

MONday - 14/07/2014 09:32
KIỀU BẢN TỊNH (1100 - 1176) Người hương Phù Diễn, quận Vĩnh Khang, nay thuộc huyện Hoài Đức, Hà Nội. Tinh thông cả Nho và Phật. Năm Đại Định thứ 2 (1141), tu ở núi Chí Linh, sau nhận lời mời của Thành Dương công (1) đến trụ trì ở chùa Càn An trong thành Thăng Long. Cùng với Bảo Giám và Không Lộ làm thành thế hệ thứ 9 dòng Thiền Quan Bích. Mất tháng Giêng năm Bính Thân niên hiệu Trinh Phù thứ nhất. Tác phẩm: Hiện còn một bài kệ.
 Nguyên tác:
 
 KÍNH TRUNG XUẤT HÌNH TƯỢNG
 
 Huyền thân bản tự không tịch sinh,
 Do như kính trung xuất hình tượng.
 Hình tượng giác liễu nhất thiết không,
 Huyền thân tu du chứng thực tướng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dịch nghĩa
 
 BÓNG HIỆN TRONG GƯƠNG (2)
 
Tấm thân hư ảo vốn từ hư không tĩnh lặng sinh ra,
Giống như “bóng” xuất hiện trong gương.
Nếu hiểu rõ rằng “bóng” hết thảy đều là không,
Thì tấm thân hư ảo phút chốc chứng thực được thực tướng.
 
 Dịch thơ
 
 Vốn từ, không tịch ảo thân sinh,
 Như ở trong gương hiện bóng hình.
 Hình bóng vẫn là “không” hết thảy,
 Ảo thân, tướng thực, chứng rành rành.
 
                                                    Huệ Chi – Hoàng Lê
                                                    (Thơ văn Lý – Trần, Tập I)
 
 
  1
 

1. Theo phỏng đoán của thiền sư Lê Mạnh Thát thì người này là Công chúa Thành Dương chép nhầm ra tước Công.
2. Đầu đề do Nhóm biên soạn Thơ văn Lý – Trần thêm.
Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

quỹ
Thông báo tên miền trang Văn nghệ Sơn Tây
Bảng đối chiếu triều đại Việt Nam và triều đại Trung Quốc