TRUNG QUỐC MAU CHÓNG ĐẶT TÊN CHO VIUS CÚM MỚI LÀ 2019-nCoV

Lo ngại cái tên Vũ Hán có thể sẽ mãi mãi gắn với chủng virus quái ác kia, Trung Quốc đã mau chóng đặt tên mới cho nó là novel coronavirus pneumonia, viết tắt là NCP, để gạt bỏ từ Vũ Hán ra.
!
Ủy ban Y tế Trung Quốc thông báo đã chọn cái tên "chính thức tạm thời" cho virus corona chủng mới.
Kể từ khi xuất hiện, chủng virus được đặt tên tạm thời là 2019 novel coronavirus, ký hiệu là 2019-nCoV, trong đó n = novel nghĩa là [chủng] mới, vì coronavirus là 1 họ virus cả cũ lẫn mới. Tên gọi 2019 novel coronavirus trong tiếng Tàu là 2019新型冠狀病毒 (tân hình quan trạng bệnh độc), trong đó tân hình = chủng mới, quan trạng = hình cái mũ, bệnh độc = virus. Tuy nhiên vẫn xuất hiện những tên gọi không chính thức như virus corona Vũ Hán (Wuhan coronavirus, tức 武漢冠狀病毒 Vũ Hán quan trạng bệnh độc), virus viêm phổi Vũ Hán (Wuhan pneumonia virus, tức 武漢肺炎病毒 Vũ Hán phế viêm bệnh độc).
Chắc là có phần lo ngại cái tên Vũ Hán có thể sẽ mãi mãi gắn với chủng virus quái ác kia, Trung Quốc đã mau chóng đặt tên mới cho nó là novel coronavirus pneumonia, viết tắt là NCP, để gạt bỏ từ Vũ Hán ra; tiếng Tàu là 新型冠狀病毒肺炎 (tân hình quan trạng bệnh độc phế viêm),gọi tắt là 新冠肺炎 (tân quan phế viêm).
Tên gọi này được họ coi là "chính thức tạm thời" vì thẩm quyền phê duyệt hay đặt tên thuộc về Ủy ban Quốc tế phân loại virus(International Committee on Taxonomy of Viruses) để sử dụng trong các tạp chí khoa học. Họ hy vọng tên mới sẽ được thông qua để không còn là tạm thời nữa (theo SCMP).
Nguyễn Việt Long


Source: www.kiro7.com