HƯỞNG ỨNG

Thơ: Ban Luu
Hình ảnh Bác Hồ trồng cây. Ảnh tư liệu
Dưới đây là mấy hình ảnh trên internet các quan thời nay trồng cây


Hưởng ứng cái tết trồng cây, 
Phải cà vạt, phải đeo giầy... Mới oai.
Trải bạt từ trong ra ngoài, 
Xúc tý đất, rồi một, hai...hất vào.


Xong rồi, khăn ướt đưa tao,
Tao là cán bộ, lẽ nào bẩn chân. 
Bao đời gánh cứt, gánh phân,
Bây giờ đời đã ngàn lần khác xưa. 


Nắng rồi, quên những ngày mưa, 
Chúng mày đừng có mà đùa với ông. 
Ông giờ là phượng, là công,
Đời nào ông lại ra đồng, nắng mưa. 


Tiền bạc ông vốn có thừa,
Biệt phủ ông ngự, như vua cõi trần. 
Có là ngu, mới bẩn chân,
Hưởng ứng, ông góp tý phần... Thế thôi.