MỒNG CHÍN THÁNG BA

MỒNG CHÍN THÁNG BA
Thơ: Hải Minh
Hôm nay mồng chín tháng ba
Thiên nga trút áo lại ra gà rù
Lại quay như cái đèn cù
Vừa làm vừa chửi tiên sư cái đời
Trên bàn hoa vẫn còn tươi
Thiếp mừng lóng lánh - trêu ngươi bà à.
Lại dài cổ đợi tháng ba
Chắc gì Nó nhớ mua hoa tặng Mình?