ÔNG NỘI EM

Thơ cháu đích tôn tặng vợ chồng tôi dịp tết - Cặp đôi hoàn hảo!


Ông em nhìn mặt hơi đơ
Hễ say là lại nện thơ trữ tình
Mồ hôi ngựa -nách hôi rình
Bao lần bà bảo:
"-Tao khinh ông mày
Cái quân mặt nạc đóm dầy
Rời váy vợ là ăn mày như chơi"
Hôm qua ông ngáo bia hơi
Nôn ra cả mực. Chó xơi ngọt lừ
Đắp chiếu nằm rên hừ hừ...
Bà điên tốc váy: "Tổ sư thằng già"
**
Mẹ dặn em phải ở nhà
Nhỡ đâu phải gió - giúp bà khiêng ông.
Hải Minh