THÔI ĐÀNH

!

!

Thơ Ban LưuCó làm vương tướng gì đâu, 
Đã nghèo, nói thẳng một câu là nghèo. 
Ở đời, chó đạy, mèo treo...
Giầu ăn, khó chịu, phận nghèo phải mang.
Nhà lầu, vợ đẹp, con ngoan, 
Ngẫm ra chỉ có là quan mới là... 
Ngu thì mới để b... ra,
Khôn ngoan thì đã lụa là gấm nhung.
Hèn thì khoai luộc, ngô bung,
Sang thì ăn đến tận cùng cái sang.
Lũ to ngập cả buôn làng,
Thôi đành kệ cái "trái ngang", mà về.
Ai nào cười cái tái tê ?
Ta ôm về cái bộn bề... mà vui.