DẬY THÔI BẢN LÀNG ƠI

Tranh của Họa sỹ Trịnh Hoài Thu

Tác phẩm: Dạy Thôi Bản Làng Ơi; Chất liệu: Sơn mài; Kích thước: 100cmX150cm; Tác giả: Trịnh Hoài Thu