MÙA GẶT

Tranh sơn dầu của Đỗ Sự

MÙA GẶT: tranh sơn dầu; kích thước 120 x 140 của họa sĩ Đỗ Sự