NẮNG SÂN NHÀ

Tranh của Kiều Hải

Nắng sân nhà; chất liệu: Acrylic;  tranh của Kiều Hải