NGOẠI THÀNH

Tranh của Trịnh Hoài ThuTác phẩm NGOẠI THÀNH, chất liệu Sơn mài, kích thước, 65cmX95cm, tác giả: Trịnh Hoài Thu