VŨ KHÚC TÌNH YÊU

Vũ khúc tình yêu; tranh của Trịnh Hoài Thu
VŨ KHÚC TÌNH YÊU

Chất liệu: Sơn dầu; tác giả: Trịnh Hoài Thu