NẾU HỌ VƯỢT QUÁ LÀN RANH ĐỎ, QDND VN SẼ LÀM NÊN TRẬN ĐIỆN BIÊN PHỦ THỨ BA - TRÊN BIỂN

Bài viết của Bùi Quốc HoànChúng ta đã có Điện Biên Phủ trên mặt đất, dưới hầm sâu năm 1954 , giành độc lập từ tay Thực Dân Pháp, cho cõi Đông Dương. Trận “Điện Biên Phủ trên không” xé toang bầu trời năm 1972, bắn rơi 34 pháo đài bay B-52 chiến lược của Mỹ, ấn cổ Mỹ, Ngụy phải ký HD 4 bên tại Paris. Cả dân tộc Việt Nam nếu cần, sẵn sàng làm một “Điện Biên Phủ trên biển”, đập tan mọi tham vọng ngông cuồng muốn bá chủ biển Đông của kẻ thù hơn 1000 năm không thắng nổi một nước VN ngoan cường .

Người Việt ta có đầy lòng vị tha, bao dung, khi đất nước bị xâm lăng thì dẹp qua mọi thứ, gan góc, đoàn kết một lòng, kiên cường bảo vệ Tổ quốc. Đây là lúc để mỗi người dân Việt nhìn lại mình, sửa những thói hư tật xấu, bỏ qua mọi hiềm khích, làm việc nhiều hơn vì một Tổ quốc Việt Nam cường thịnh.Không một nước nào đủ tư cách dạy người Việt về lòng yêu nước! Không một thế lực nào đủ tư cách dạy bộ đội Việt Nam về lòng dũng cảm và gan dạ! Đừng nhân danh bất kỳ cái gì để kích động chiến tranh. Quân đội Nhân dân Việt Nam không phải là người rút gươm ra trước, nhưng sẽ là người tra gươm vào vỏ sau cùng!.

(Thực ra ta đã có trận ĐBP trên sông, ở Bạch Đằng Giang, nhưng cần trận bão lửa to hơn cho lũ Bành trướng, bá quyền Trung Quốc trên biển)