CHÍNH NGỌ

CHÍNH NGỌ; ảnh của Phạm Duy Trưởng
CHÍNH NGỌCHÍNH NGỌ; ảnh: Phạm Duy Trưởng