ĐỘC HÀNH

Độc hành; ảnh của Phạm Duy Trưởng

Độc hành; ảnh: Phạm Duy Trưởng