ĐỘC SẮC

Độc sắc; ảnh: Phạm Duy Trưởng


Muôn vàn lá héo cành khô
Mình hoa kiêu hãnh đứng phô sắc hồng

                                                                      Phạm Duy Trưởng

Author: Phạm Duy Trưởng