HÀNH CUNG THÀNH SƠN TÂY

Ảnh: Phạm Duy Trưởng

Hàng cung thành Sơn Tây được chiếu sáng bởi những ngọn đèn điện.