HOA XƯƠNG RỒNG

Hoa xương rồng; ảnh của Phạm Duy Trưởng

Hoa xương rồng; ảnh: Phạm Duy Trưởng