HOA XƯƠNG RỒNG


HOA  XƯƠNG RỒNG; ảnh: Phạm Duy Trưởng