SEN NGHĨA PHỦ

SEN NGHĨA PHỦ
Tác phẩm nhiếp ảnh: "Sen Nghĩa Phủ" của tác giả Vũ Đình Tuệ


Sen Nghĩa Phủ
Tác giả: Vũ Đình Tuệ