VÀO VỤ

Ảnh của Phạm Duy Trưởng

Vào vụ; ảnh: Phạm Duy Trưởng