CÓ THẬT KHÔNG?

Số mệnh nào định đoạt?
Ta biết Mi mà!
Mi đau khổ không còn dòng lệ
gập rủi ro Mi chẳng biết buồn
mẩu khoai làm Mi ấm bụng
ngụm nước sông Mi thấy mát lòng
Chìm nổi trong dòng đời...
cũng đến lượt.
 
Gập dịp
cơ đồ nổi lên như bọt
ngó nghênh tay khua trời đất
học cười
tiếng cười ròn rã
rơi xuống đất vỡ tan
chơi trận giả
người chết thật...
lập đàn tràng
cầu siêu
Cát bụi theo gió
hồn vía theo mưa
mưa nhân gian sạch sẽ.
Mi chỉ con dê sao biết cười
Mi gọi con tiều sao lại khóc
Mi hỏi con bò sao biết nhảy valse
là thật hay mơ?
mơ troáng trong thật...
Mi sờ bụng thấy chướng
nổi lên những cù lao
tế bào lạ
di căn...
 
Thế là Mi khóc
khóc như mưa
chẳng lẽ chấm hết?
không...
Mi nghe từ tương lai
dùng keo xịt
bịt...
quá khứ là xong!
 
Mi cười ngặt nghẽo
rơi gãy đôi.

20/3/2014
        Vũ Đình Tuệ