BÁNH CHƯNG MẸ GỬI TRƯỜNG SA

BÁNH CHƯNG MẸ GỬI TRƯỜNG SA
BÁNH CHƯNG MẸ GỬI TRƯỜNG SA

                                 
    Thanh Thống

Đêm dài cặm cụi gói niềm thương
Mẹ gửi lòng tin đến chiến trường
Má cóp mồ hôi nồng vị ngọt
Lưng còng nếp dẻo ngát mùi hương
Quê nhà nghĩa cả xinh hồn ngọc
Hải đảo tình thâm đẹp nét hường
Sưởi trái tim hồng bao lính trẻ
Xuân về ấm dạ mãi hoài vương


 

 

Author: Thanh Thống