CHIỀU THƯƠNG CA

CHIỀU THƯƠNG CA
      CHIỀU THƯƠNG CA

                       
  Sáu Miệt Vườn

Bóng ác chiều nay vội ngã tây
Bầy chim về tổ ấm sum vầy
Chập chùng gió cuốn nơi đầu sóng
Thấp thỏm sương trùm dưới tán cây
Nữa mảng nhớ nhung lồng bóng nguyệt
Nguyên màng thương cảm động chân mây
Người đi bỏ lại mùa hoa trước
Lệ đổ bao đêm đã có đầy.

 
                           31/10/2013

 

Author: Sáu Miệt Vườn